Historie ořezovátek


Ořezávátko z roku 1889. Hrot se ostřil smirkováním.
Ořezávátko z roku 1889. Hrot se ostřil smirkováním.
(převzato z http://www.officemuseum.com/)


Už od samého začátku používání tužek různí vynálezci a výrobci vyvíjeli nezměrné úsilí, aby vyrobili pohodlné, spolehlivé a rychlé ořezávátko ořezávátko. Tato snaha dosáhla vrcholu mezi léty 1880 a 1910, kdy nabídky různých ořezávátek pro úřady, školy, návrháře i umělce se jen hrnuly.

Všechna tato původní ořezávátka byla založena na jednom ze 3 následujících principů: broušení smirkovým papírem, frézování ocelovými frézami nebo ořezávání pomocí jedné nebo více čepelí.

První patenty na ořezávátka se objevily kolem roku 1860 a množství nových přihlášek pokračovalo dalších 20 let. Ořezávátka se však začala vyrábět ve velkém až v letech 1884 a 1915.

V převážné většině šlo o mechanické typy. V roce 1886 bylo patentováno ořezávátko s kotoučem se smirkovým papírem o průměru asi 15 cm. Když se točilo kličkou, otáčela se tužka i kotouč se smirkovým papírem, který tužku naostřil. Tento typ se prodával až do roku 1918. V roce 1890 bylo dokonce patentováno ořezávátko s ocelovým pilníkem (prodávalo se asi do roku 1910). Konečně roku 1896 byl patentován strojek, který měl 2 válcové frézy se spirálovým ostřím. Zatím co tužka se nepohybovala, pohybovaly se právě tyto frézy, a to jednak tak, že rotovaly kolem tužky a jednak se otáčely kolem své osy. Byl to pohyb, kterému dnes říkáme planetový (tak, jako obíhají planety kolem slunce a zároveň se otáčejí kolem své osy). Pokud je známo, tento princip vydržel nejdéle, dokonce i na elektrický pohon. Tento typ se vyráběl pravděpodobně do konce 60. let 20. stol.


novinky


30. července 2012
Aktualizován počet ořezovátek. Mám jich 4750ks.
9. prosince 2008
Spuštěny stránky www.orezovatka.cz